SarahChagal 发表于 2018-7-11 12:14:41

《吸血鬼之舞》official recordings

本帖最后由 SarahChagal 于 2018-7-13 23:08 编辑

1997 Original Vienna cast album
https://drive.google.com/open?id ... 2kUCF_ypmUQ1Bb8QQ5X
2006 Polish cast album
https://drive.google.com/open?id ... kqIjNUdPIi9ChJNIVFc
2006 Japanese cast album
https://drive.google.com/open?id ... VwGLFLPi7qFOZQQV8SP
2007 10th Anniversary Concert
https://drive.google.com/open?id ... hHwQpRf6pLx2eQ3ryqj
2007 Hungarian cast album
https://drive.google.com/open?id ... zttmbbAPrEZuZvIehNW
2010 Belgian cast album
https://drive.google.com/open?id ... vXOgFYH94ktFeiWU1Ig
2010 Vienna revival
https://drive.google.com/open?id ... MER9kSlxFygQmzMks82
2016 Russian cast album
https://drive.google.com/open?id ... -OtzjXmECflIXAWFRY-

补充:
1999 English demo album
https://www.bilibili.com/video/av8733477
我在硬盘里找了很久都找不到原文件,可能是不小心弄丢了,但是在这里可以听,如果想要下载,也可以直接从bilibili下载

Stern 发表于 2018-7-12 17:13:57

天呐!!!感谢楼主!!!
页: [1]
查看完整版本: 《吸血鬼之舞》official recordings